Czy zakładanie spółek warto powierzyć zewnętrznym kancelariom prawnym?

Zakładanie spółek wciąż w polskim systemie prawnym jest trudne i niestety czasochłonne. Wymaga wiedzy prawnej, dobrej organizacji, dopełnienia wielu formalności. Warto zlecić to prawnikom.

Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców nie poradziło sobie z samodzielnym założeniem spółki bez wsparcia prawników. Zatem, rozsądnym rozwiązaniem jest zlecić założenie spółki fachowcom z uznawanych kancelarii prawa gospodarczego.

Dlaczego zakładanie spółek jest tak trudne i czasochłonne?

Mimo licznych reform prawa gospodarczego, założenie własnej spółki w Polsce nadal jest trudne. Wymaga czasu, znajomości przepisów prawa dla przedsiębiorców, dokładności. Praktyka jednak pokazuje, że oprócz straty czasu wiele osób napotyka na bariery prawne przy tym działaniu albo zakłada spółki, ale z wadami prawnymi. Polscy przedsiębiorcy najczęściej wskazują, że mają problemy z:

  • szybkim i prawidłowym zarejestrowaniem spółki,
  • odpowiednim przygotowaniem dokumentacji na potrzeby rejestrowania spółki,
  • sfinalizowaniem kwestii założenia rachunku firmowego dla spółki w Banku,
  • wybraniem dla zakładanej spółki odpowiedniej formy rozliczenia, prowadzenia księgowości,
  • należytym sprecyzowaniem w formie dokumentowej praw i obowiązków wspólników, zaangażowanych w dane przedsięwzięcie gospodarcze.

Dodatkowo przedsiębiorcy skarżą się również na działania urzędników, z którymi spotykają się przy okazji zakładania własnych spółek. Często ich oczekiwania są niezrozumiałe dla przedsiębiorców.

 

Zlecenie założenia spółki zewnętrznej kancelarii prawnej ma wiele zalet – jakich?

Każdy, kto zleci założenie spółki zewnętrznej kancelarii prawnej, może wiele zyskać. Mianowicie:

  • oszczędność czasu – samodzielne zakładanie spółki wymaga wielu wizyt w urzędach, Bankach itp., generuje straty czasowe, koszty dojazdu do instytucji, urlopu w dotychczasowym miejscu zatrudnienia itp., gdy przedsiębiorca zleca założenie spółki, nie wykonuje ww. czynności,
  • bezpieczeństwo działania – zakładane spółki przez prawników prawa gospodarczego są zawsze prawidłowo w aspekcie prawnym zarejestrowane, zatem przyszły właściciel takiej spółki nie musi się obawiać wyniku kontroli spółki czy ewentualnych kar z tytułu wad prawnych w założeniu spółki,
  • optymalne rozwiązania w zakresie księgowości i organizacji – prawnicy zakładający daną spółkę zawsze przeprowadzają pogłębione analizy ekonomiczne, podatkowe. Kolejno wybierają dla danej spółki najoptymalniejszą formę działalności w aspekcie podatkowym, biorąc pod uwagę profil i branżę działalności spółki.