Czym jest oprogramowanie SCADA? Najważniejsze funkcje

System SCADA zapewnia szybki wgląd w stan urządzeń wykonawczych i produkcyjnych, a także umożliwia sprawne zlokalizowanie problemu i naprawienie ewentualnej usterki. Jakie są cechy charakterystyczne SCADA?

Co to jest oprogramowanie SCADA?

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) to system informatyczny, który pełni kontrolę nad przebiegiem procesów technologicznych i produkcyjnych. System przeznaczony do akwizycji, sterowania i nadzoru danych skupia się przede wszystkim na nadzorze i monitoringu różnych procesów. Termin odnosi się do systemu komputerowego, do którego trafiają dane za pośrednictwem sterowników logicznych PLC, modułów, czujników, liczników czy rejestratorów. Dane są archiwizowane w systemie komputerowym i przetwarzane na mniej złożoną i skomplikowaną dla użytkownika formę. SCADA jest więc w pewnym sensie informatorem, który daje znać o aktualnym stanie urządzeń objętych kontrolą. Dane przetwarzane na przyjazną użytkownikowi formę umożliwiają obsługiwanie urządzeń, a także przesyłanie urządzeniom poleceń. Systemy SCADA są odpowiedzialne za najważniejsze funkcje systemu sterowania, do których należy generacja alarmów, a także transmisja i przechowywanie danych oraz tworzenie wykresów czy raportów.

Zastosowanie oprogramowania SCADA

Oprogramowanie może przetwarzać bardzo dużą ilość zmiennych wejściowych zależnie od zakresu danej technologii. Systemy umożliwiają archiwizację bardzo dużej liczby danych na różne sposoby. Dzięki temu SCADA stosuje się je w bardzo zróżnicowanych dziedzinach, a w szczególności branżach energetycznych, produkcyjnych czy ekologicznych. Oprogramowanie znajduje zastosowanie w elektrowniach, rozdzielniach, różnego rodzaju hutach, zakładach chemicznych, a także systemach magazynowania czy też oczyszczalniach ścieków. SCADA umożliwia reakcję na alarmy, wydawanie poleceń, a także wspomaganie pracę operatorów poprzez generację raportów. Aby rozpocząć pracę z systemem SCADA, należy poznać znaczenie słowa serwer oraz klient. Serwery SCADA umożliwiają realizowanie najważniejszych funkcji systemu, a więc przechowywanie danych, tworzenie raportów czy też generowanie raportów. Z kolei klient odpowiada za wyświetlanie zbieranych i generowanych informacji, a także przekazywanie ich do serwera. Istnieje możliwość zwiększenia liczby klientów, ale taka sytuacja jest możliwa tylko poprzez uzyskanie odpowiedniej licencji. System SCADA daje niewątpliwie szereg cennych korzyści. Umożliwia tworzenie różnego rodzaju wykresów, przechowywanie danych i generowanie raportów. Sprawdza się do kontrolowania maszyn i linii technologicznych i zapewnia bardzo duże możliwości archiwizacji.