Faktoring a bezpieczeństwo firmy

Problem zatorów płatniczych dotyczy wielu polskich firm, co negatywnie wpływa na rozwój rodzimego biznesu. Brak zapłaty za sprzedaż towarów lub usług może doprowadzić do zachwiania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, np. w przypadku współpracy z partnerami, którzy nie wywiązują się w terminie z płatności.

 

Pozytywny wpływ faktoringu na rozwój firmy

 

Dzięki usługom faktoringowym przedsiębiorstwo ma dostęp do gotówki niemal natychmiast po wystawieniu faktury za sprzedaż towarów lub usług, a środki na koncie pojawiają się do 24 godzin od momentu zaksięgowania faktury. Aby otrzymać środki z tytułu wykonanej sprzedaży, wystarczy przesłać kopię faktury faktorowi, czyli firmie realizującej usługi faktoringowe.

 

Faktoring realizowany przez Bibby Financial Services, umożliwia profesjonalny monitoring należności bez angażowania dodatkowych zasobów, dzięki czemu przedsiębiorstwo oszczędza zarówno czas, jak również kapitał ludzki. Faktoring bez wątpienia wpływa również na poprawę bezpieczeństwa prowadzenia biznesu.

 

Koszty faktoringu nie przewyższają kosztów bankowego finansowania bieżącej działalności, a czas ich realizacji jest zdecydowanie szybszy. Faktoring pod względem dostępności do dodatkowych środków jest bardziej elastyczną formą finansowania niż pozostałe metody dostępne na rynku.

 

Korzyści z faktoringu

 

Bez względu na rozmiar działalności biznesowej, każdy przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę, że wystawienie faktury za sprzedaż towarów lub usług w wielu przypadkach nie jest warunkiem wystarczającym do uzyskania środków finansowych z tytułu dokonanej dostawy. Dzięki faktoringowi, faktoranci, czyli przedsiębiorstwa korzystające z usług faktoringowych, mogą w całości przenieść ryzyko ewentualnej niewypłacalności swoich kontrahentów na rzecz firm faktoringowych.

 

Faktoring realizowany przez Bibby Financial Services pozwala na otrzymanie nawet 90% wartości faktury sprzedaży towarów lub usług w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania, dzięki czemu środki pojawiają się na koncie przedsiębiorstwa szybciej niż w przypadku innych form finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Pozostała część wartości faktury zostaje przelana po zapłacie przez kontrahenta.