Imigranci z Ukrainy – jak wpływają na nasz rynek pracy?

Z roku na rok do Polski przybywa coraz większa liczba imigrantów ze wschodu – w tym przede wszystkim obywateli Ukrainy oraz Białorusi. Główną motywacją przyjazdu cudzoziemców do Polski jest poprawa warunków bytowych oraz chęć zdobycia wykształcenia wyższego. Zdania Polaków na temat napływu imigrantów ze wschodu są podzielone: jedni twierdzą, że cudzoziemcy negatywnie wpływają na nasz rynek pracy, natomiast drudzy uważają, że imigranci ze wschodu są wybawieniem dla wielu przedsiębiorstw.

Sytuacja imigrantów z Ukrainy w Polsce

Od kilkunastu lat największą grupę cudzoziemców przybywających do Polski, tworzą obywatele Ukrainy.  Napływ ludności ze wschodu nasilił się 2014 r., kiedy to miał miejsce kryzys polityczny, związany z agresją Rosji i aneksją Krymu. Wówczas obywatele Ukrainy emigrowali do Polski w związku z poczuciem zagrożenia i groźby bezpośredniego konfliktu zbrojnego. Informacje na temat tych wydarzeń można znaleźć na stronie Salon24. Obecnie, migracje ludności ukraińskiej do Polski częściej motywowane są chęcią poprawy warunków bytowych, zdobyciem doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia wyższego. W tym kontekście ważne jest to, że cudzoziemcy mogą starać się o pozwolenie w Polsce na pracę na trzy lata (z możliwością przedłużenia).

Imigranci z Ukrainy – w jakich sektorach znajdują pracę?

Temat imigrantów zarobkowych wywołuje skrajne emocje, a wśród polskiego społeczeństwa nie brakuje zarówno ich przeciwników, jak i zwolenników. Osoby, które nie popierają masowego napływu obywateli Ukrainy do Polski, używają takich argumentów, jak np., że imigranci „psują” rynek pracy, zgadzając się na bardzo niskie stawki godzinowe. Z kolei zwolennicy zjawiska uważają, że obywatele Ukrainy wypełniają lukę i znajdują zatrudnienie w miejscach, w których brakuje rąk do pracy. Imigranci ze wschodu są szczególnie doceniani przez przedsiębiorców, którzy nie mogą znaleźć pracowników. W 2016  r. najwięcej zezwoleń wydano Ukraińcom na pracę w branży budowlanej, a także w transporcie i gospodarce magazynowej. Oprócz tego imigranci ze wschodu znajdują pracę, jako pomoc domowa oraz opiekunki do dzieci (mowa tu w szczególności o kobietach). Ponadto pracownicy z Ukrainy z wykształceniem medycznym, chętnie przyjmowani są w szpitalach i innych placówkach medycznych.

EZ