Najbogatszy kraj świata to Katar

Polska nie należy do zamożnych krajów. Jak w większości przypadków plasujemy się w środku stawki. Uwzględniający siłę nabywczą PKB na głowę mieszkańca (per capita) wynosi 12 538 dol. To 66 proc. średniej unijnej.

 Polska goni Zachód

Poziom rozwoju naszego kraju systematycznie się podnosi. Wystarczy wspomnieć, że momencie wstępowania do Wspólnoty PKB per capita obliczono na połowę średniej unijnej. W 2009 roku było to 61 proc. Dwa lata później wskaźnik ten podskoczył do 64 proc. Obecnie (dane za 2012 rok) jest on o 2 pp. wyższy niż w 2011 roku, czyli wynosi 66 proc. Wedle najnowszych prognoz w tym roku ma on dobić do poziomu 70 proc.

Mimo stałego postępu, w całej Unii Europejskiej pod względem PKB na głowę mieszkańca wyprzedzamy tylko Litwę, Łotwę, Rumunię i Chorwację. Z drugiej strony dzięki temu, że nasza zamożność znacząco odbiega od średniej dla całej Wspólnoty, możemy korzystać z dodatkowych programów pomocowych. Przysługują one tym regionom, w których uwzględniające poziom cen PKB na mieszkańca nie przekracza 75 proc. średniej. Już wkrótce pułap ten mają przekroczyć trzy najludniejsze województwa: mazowieckie, śląskie i wielkopolskie.

Kto jest na czele tego zestawienia? Oczywiście są to kraje niewielkie i bogate: Liechtenstein, Singapur, Luksemburg (tutaj obraz zafałszowuje nieco fakt, że w kraju tym pracuje wielu nierezydentów, czyli osób niezameldowanych), Brunei, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Spośród krajów o dużej powierzchni i liczbie mieszkańców w TOP10 najbogatszych państwa znajdują się tylko USA (51,2 tys. dol.) oraz Australia (44 tys.).

Który kraj jest najbogatszy na świecie?

Wedle najnowszych danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego najbogatszy kraj świata to Katar. Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca wyniósł tam w 2012 roku nieco ponad 105 tys. dolarów.

Jak prognozuje Citibank w swoim zestawieniu „Wealth Report”, w 2050 r. na czele rankingu znajdzie się Singapur (spodziewane PKB per capita wyniesie 137,7 tys. dol.), który będzie wyprzedzać Hongkong (116,6 tys. dol.), Tajwan (114 tys. dol) i Koreę Południową (107,7 tys. dol). Prawidłowość mówiąca o tym, że małe jest zamożne, zostanie więc podtrzymana.