Podstawowe wyposażenie magazynu

Do podstawowego wyposażenia magazynu należy zaliczyć urządzenia do składowania towarów, środki transportu, oraz palety, ułatwiające składowanie towarów.

Magazyn jest pomieszczeniem, służącym do przechowywania towarów. Powinien on ochraniać artykuły przed działaniem czynników zewnętrznych, np. opadów atmosferycznych. Wyróżnia się magazyny: otwarte, półotwarte, zamknięte oraz specjalistyczne.

Urządzenia do składowania towarów – regały, stojaki i wieszaki

Do najpopularniejszych urządzeń, służących do składowania towarów zalicza się regały, stojaki i wieszaki. Najpopularniejszym urządzeniem, przeznaczonym do składowania towarów w magazynach, są regały, które charakteryzują się konstrukcją wielopoziomową. Wyróżnia się:

  • regały stałe,
  • regały przejezdne, których położenie można z łatwością zmieniać, dzięki zamontowanym kółkom,
  • regały specjalizowane, które dopasowane są do typu towaru lub techniki składowania.

Wśród urządzeń do składowania obok regałów można wymienić również stojaki. Pierwsze z nich przeznaczone są do magazynowania towarów, opartych o konstrukcję. Wyróżnia się stojaki: słupkowe, szczelinowe, gniazdowe i pryzmowe.

Innym typem sprzętu do magazynowania towarów są wieszaki, które charakteryzują się budową przestrzenną, umożliwiającą zawieszenie asortymentu. Dzieli się je na: podwieszane, przyścienne, specjalizowane i stojące.

Magazynowe środki transportowe

Najczęściej do transportu towarów w magazynach wykorzystuje się wózki widłowe, zwane również sztaplarkami oraz w skrócie widlakami. Ze względu na źródło zasilania dzieli się na: gazowe, spalinowe i elektryczne. Oprócz wózków widłowych do magazynowych środków transportu zalicza się również: wózki przegubowe, systemowe wysokiego składowania i wielokierunkowe.

Palety magazynowe

Niezbędne w wyposażeniu magazynu są także palety, służące do składowania towarów. Ich najpopularniejszym typem są tzw. europalety. Ułatwiają one transport towarów oraz zwiększają bezpieczeństwo przechowywania. Palety magazynowe najczęściej wykonywane są z drewna, chociaż dostępne są również polietylowe, które przeznaczone są do składowania towaru w niskich temperaturach, np. w chłodniach.