Segregacja odpadów – zasady i przepisy

Segregacja odpadów polega na rozdzieleniu ich na grupy pod względem materiałów, z jakich są wykonane. Dzięki niej możliwe jest dalsze wykorzystanie surowców np. w procesie recyklingu. Takie działanie bezpośrednio przyczynia się do ograniczenia miejsca na składowiskach oraz ochrony zasobów naturalnych. Aby selekcja przebiegała w sposób prawidłowy, konieczne jest przestrzeganie kilku podstawowych zasad.

Selekcja — zasady

Segregację odpadów można przeprowadzić na trzy sposoby:

  • Oddzielanie odpadów w miejscu ich powstawania, np. w gospodarstwach domowych, zakładach pracy, przedsiębiorstwach produkcyjnych.
  • Sortowanie w punktach zajmujących się selekcją odpadów.
  • Oddzielanie w miejscu powstawania połączone z sortowaniem w punkcie specjalizującym się w selekcji odpadów.

Segregacja – nowe przepisy

Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zasad segregacji śmieci, według których konieczne jest sortowanie odpadów do czterech pojemników. Duże miasta wprowadziły obowiązek sortowania do czterech kontenerów w 2018 roku, natomiast samorządy mają na to czas do 2022 roku. W ten sposób zostaje wprowadzony Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Dzięki niemu, na terenie całego kraju, zostaną ujednolicone przepisy dotyczące segregacji odpadów. WSSO opiera się na selekcji odpadów na 4 frakcje: niebieską (papier), zieloną (szkło), żółtą (tworzywa sztuczne i metale) oraz brązową (odpady BIO).

Co roku w Polsce produkowanych jest około 130 milionów ton odpadów, niestety tylko ich niewielki procent poddawany jest recyklingowi. Bezpośredni wpływ na taki stan rzeczy ma cały czas bardzo mała ilość posegregowanych odpadów, jak również wyspecjalizowanych w gospodarowaniu odpadami podmiotów. Zmiana takiego stanu jest konieczna przede wszystkim ze względu na zmniejszające się sukcesywnie zasoby surowców pierwotnych oraz wzrastające koszty energii.

Nowe zasady dotyczące sortowania odpadów mają pozytywnie wpłynąć na ilość odzyskiwanych surowców. Do 2020 roku recykling musi zostać zwiększony do 50%, obecnie wynosi zaledwie 26%.

Segregacja odpadów a recykling

Recykling to obecnie jeden z najefektywniejszych sposobów ochrony środowiska, w tym przede wszystkim surowców pierwotnych. Dzięki ponownemu wykorzystaniu odzyskanych w procesie recyklingu materiałów znacznie zmniejsza się również ilość odpadów, a co za tym idzie również redukuje się wielkość obszarów przeznaczanych na składowiska. Składowanie śmieci niestety wciąż jest najpopularniejszym sposobem pozbywania się odpadów. Segregacja to działanie konieczne, aby móc zainicjować recykling, dlatego warto przykładać do niej dużą uwagę oraz robić to w sposób prawidłowy.