Zalety zatrudnienia się w agencji pracy tymczasowej?

W Polsce działa wiele agencji pracy tymczasowej (najwięcej na Mazowszu). Jedną z nich jest Work Service. Ich status i prawa pracownika tymczasowego reguluje ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Na czym polega praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to praca czasowa, terminowa, krótkotrwała, wykonywana za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. To właśnie agencja zatrudnia pracownika (czyli jest jego formalnym pracodawcą) i oddelegowuje go do innego przedsiębiorstwa w celu wykonania konkretnego zadania. Zatrudnienie może trwać od kilku dni do 18 miesięcy. Do zadań agencji pracy tymczasowej należy: przeprowadzanie rekrutacji pracowników (zarówno do pracy w kraju, jak i poza jego granicami), zatrudnianie ich i delegacja do wykonywania pracy w innym miejscu, doradztwo personalne, usługi outsourcingowe.

Zdobywanie wiedzy i umiejętności na wielu, różnych stanowiskach, zdobywanie doświadczenia, godzenie obowiązków domowych z zawodowymi (godziny pracy są ustalane przez pracownika), niejednokrotnie praca tymczasowa jest po prostu niczym innym jak okresem próbnym, po którym pracownik jest zatrudniany w firmie, do której został oddelegowany.

Kto płaci pracownikom?

Ponieważ to agencja jest formalnym pracodawcą (na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej), ona też wypłaca wcześniej ustalone wynagrodzenie. Pracownikowi przysługuje urlop w wysokości 2 dni na miesiąc pozostawania do dyspozycji pracodawcy (zamiar wykorzystania urlopu zgłasza się agencji).

Aby agencja pracy tymczasowej mogła działać na polskim rynku musi posiadać aktualny wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez Marszałków Województw. Rejestr ten jest w pełni jawny i ogólnodostępny.